Van der Meij College
leerling 1
leerling 2
leerling 3

Handel en administratie

Het derde leerjaar is een jaar, waarin aandacht wordt besteed aan alle aparte onderdelen binnen de handel en administratie, zoals boekhouden, rekenen, automatisering, formulieren invullen, telefoneren, brieven schrijven en goederenstromen verwerken.

In het vierde jaar ga je al deze onderdelen aan elkaar koppelen en ga je een bedrijfssimulatie doen.
Simuleren betekent iets precies nabootsen.
Je doorloopt dan alle afdelingen van een handelsbedrijf en voert alle voorkomende werkzaamheden uit.

 

 

Ben je geschikt ?
Werk je netjes en geordend
Kun je langere tijd op één werkplek zitten
Vind je het niet erg om veel met de computer te werken
Ben je redelijk goed in wiskunde en economie?

Eindexamenvakken
Nederlands, Engels, Duits of wiskunde, maatschappijleer 1, economie, LO
Afdelings- of intrasectoraal programma
Handel en Administratie

Totaal doe je in 7 vakken examen waarvan de onderstreepte vakken verplichte examenvakken zijn en de cursieve sectorgebonden.

En daarna?
– BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
bv. Horizon College Alkmaar of Heerhugowaard
opleiding: bedrijfsadministratie, secretarieel medewerker, receptioniste/telefoniste

error: © Van der Meij College