Van der Meij College
leerling 1
leerling 2
leerling 3

Vrijwillige ouderbijdrage

afbeelding

In hoofdstuk 7 van de schoolgids staat een stukje over schoolboeken en over de vrijwillige ouderbijdrage.

Van de vrijwillige ouderbijdrage bekostigt de school de zaken die het schoolse leven veraangenamen en die niet uit de bijdrage van de overheid bekostigd kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de introductieactiviteiten, de viering van  Sinterklaas en Kerst, de diploma-uitreiking en schoolfeesten.

Voor het schooljaar 2015-2016 is de vrijwillige ouderbijdrage met instemming van de BMR vastgesteld op € 30.

Daarnaast zijn er schoolkosten. Het gaat dan om bijvoorbeeld beroepsgerichte excursies, kopieën en prints, excursies voor kv1. Met instemming van de BMR is het bedrag voor de schoolkosten vastgesteld op € 55. Ook deze bijdrage is vrijwillig.

Over de kosten van schoolreizen, de aanschaf van werkkleding en andere benodigdheden worden ouders jaarlijks per brief geïnformeerd. Voor de schoolreizen wordt een kosteloos alternatief geboden. De werkkleding wordt via school aangeschaft of ouders zorgen daar zelf voor.

error: © Van der Meij College