Iedere jongere is uniek en moet ruimte krijgen om zichzelf te ontdekken. Het Van der Meij College maakt beroepsonderwijs persoonlijk. Waar liggen je talenten? Wat vind je leuk? Een kwestie van je handen gebruiken en praktisch aan de slag gaan in een moderne onderwijsomgeving, zodat je met vertrouwen je eigen weg gaat en het beste uit jezelf haalt.

Dit is Meijn school!

Allerlaatste Nieuws

Geachte ouders en leerlingen,

Vandaag heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met onderwijsorganisaties en met de vereniging van medisch specialisten. Op basis van dat overleg en de laatste adviezen van het RIVM heeft het kabinet besloten om de scholen te sluiten van 16 maart tot en met 6 april 2020.

Wat betekent dit besluit voor u?

- De leerlingen van ouders in de ‘vitale beroepen’ (zie het overzicht op de volgende pagina), kunnen zich volgens het lesrooster op school melden. Voor deze leerlingen wordt zoveel als mogelijk geprobeerd onderwijs op school aan te bieden. Uiteraard blijft voor deze leerlingen gelden dat wanneer zij klachten hebben die kunnen duiden op de aanwezigheid van het coronavirus (hoesten, keelpijn, snuiten en eventueel koorts), zij thuis dienen te blijven. Dit heeft zoals in mijn brief van 13 maart vermeld, geen consequenties in termen van de leerplicht.

- Voor de eindexamenleerlingen stellen wij alles in het werk om ervoor te zorgen dat zij examen kunnen doen. Hiervoor werken wij de komende dagen aan een aanpak. Zodra wij hierover duidelijkheid hebben, informeren wij de eindexamenleerlingen en hun ouders nader. Tot die tijd blijven de eindexamenleerlingen thuis.

- Voor de overige leerlingen werken wij de komende dagen een aanpak uit om het onderwijs zoveel als mogelijk op afstand (vanuit huis) te kunnen volgen. Ook deze leerlingen en hun ouders informeren wij hierover z.s.m.

Wij realiseren ons dat het sluiten van onze scholen, ondanks de hierboven geschetste maatregelen van onze kant, grote impact heeft op de studievoortgang van onze leerlingen en mogelijk ook op de thuissituatie van ouders en kinderen. Wij spreken dan ook de hoop uit dat het sluiten van de scholen bijdraagt aan het indammen van het coronavirus. Diegenen onder u die direct geraakt zijn of worden door het virus, wensen wij oprecht heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, neemt u dan s.v.p. contact op met de schoolleiding.

Met vriendelijke groet,
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord
dr. R.B.M. Rigter,
voorzitter College van Bestuur

 

Lijst met vitale beroepen

o Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

o Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens

o Openbaar vervoer.

o Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.

o Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.

o Vervoer van afval en vuilnis.

o Kinderopvang.

o Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.

o Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):

o meldkamerprocessen

o brandweerzorg

o ambulance zorg

o GHOR

o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s

o Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).

Meijn onderwijs

Leren op het Van der Meij College is een kwestie van doen. Letterlijk. Eerst de praktijk dan de theorie. Lekker bezig zijn met je handen, je gezond verstand gebruiken, en vaak merk je dat je meer kunt dan je denkt.

Als school hebben wij, dankzij onze leerlingen, terrasstoelen die bijzonder comfortabel zitten. De medewerkers van de administratie kunnen tegenwoordig prettig werken aan een door de leerlingen verhoogde tafel en leerlingen van Produceren, Installeren en Energie hebben een oude caravan omgebouwd tot hippe foodtruck, waarmee hun medeleerlingen van Horeca, Bakkerij en Recreatie hun brood en gebak kunnen afzetten. Natuurlijk houden wij de ontwikkeling van onze leerlingen nauwkeurig in de gaten, want iedereen moet op het Van der Meij College mee kunnen ‘doen’.

Meijn vrijheid

Je hebt er twee jaar vmbo-beroepsgericht op zitten en wat je later wilt worden, geen  flauw idee… Je hebt nog even de tijd nodig. Als je doorstroomt naar het Van der Meij College krijg je die tijd. Je kiest voor een beroepsrichting, maar je legt je niet vast in één richting; daarvoor zijn er op school teveel keuzevakken, binnen én buiten het profiel. Natuurlijk helpen we leerlingen bij het zoeken naar hun richting. De lessen loopbaanoriëntatie -en begeleiding (LOB) zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Dacht je gelukkig te worden in de horeca, maar trekt game-design je toch meer? Volg je hart, is ons advies. Doe waar je blij van wordt, en de kans is groot dat je dan ook succesvol wordt.

Sluiting i.v.m. coronavirus

Sluiting i.v.m. coronavirus tot en met 6 apr


VMC team Z&W is de beste van Nederland geworden!

Na een spannende wedstrijd de eerste prijs

Open avond woensdag 11 maart 2020 

Tussen 19:00 en 21:00 is iedereen welkom.

Jochem van Gelder op het Van der Meij College

In 'Later als ik groot ben’ gaat


Meijn ontwikkeling

Een school is een minisamenleving. Leerlingen moeten samenwerken, naar elkaar luisteren, verantwoordelijkheid nemen en problemen oplossen, niet alleen binnen de les, maar ook daarbuiten. Het Van der Meij College hecht aan een veilige, geborgen omgeving, waar iedereen zichzelf kan zijn. Wij hanteren heldere, positieve gedragsregels vanuit Positive Behavior Support (PBS). Fouten maken mag, ga respectvol met elkaar om en wees trots op de dingen die goed gaan. Het zijn waardevolle levenslessen. Zo leer je bij ons niet alleen een vak of beroep, maar ontwikkel je jezelf ook als persoon.

Restaurant

Graag willen wij u verwelkomen in ons restaurant Lef. In ons schoolgebouw tegenover station Alkmaar-Noord en naast zwembad ‘de Hoornse Vaart’ hebben wij een mooi en gezellig restaurant.

Onze derdejaarsleerlingen verzorgen hier op dinsdagmiddag een twee gangen lunch en onze vierdejaarsleerlingen verzorgen hier op woensdagavond een drie gangen diner. Zij bereiden alle gerechten vanaf de grondstof en serveren het eten persoonlijk bij u uit aan tafel. Dit doen onze leerlingen ter voorbereiding op het landelijk praktijkexamen.

Het is ook mogelijk om met een groepje te komen lunchen of dineren.

Reserveren is gewenst en kan op de volgende manieren:
Telefonisch: (072) 567 55 70
Via e-mail: keuken@vandermeijcollege.nl
Reserveren via e-mail heeft onze voorkeur. Ons restaurant is helaas niet altijd telefonisch bereikbaar.

Klik hier voor het Lunch-Menu van het restaurant
Klik hier voor het Diner-Menu van het restaurant

Volg ons ook op Facebook en laat uw reactie achter op ons prikbord!

Agenda

Top