Van der Meij College
leerling 1
leerling 2
leerling 3

Exameninfo

Mijneindexamen.nl

Op mijneindexamen.nl kan de examenkandidaat zijn of haar examenrooster op maat samenstellen, door niveau (vwo/havo/vmbo) en vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak worden de toegestane hulpmiddelen weergegeven, en na afname verschijnen de correctievoorschriften online. De website biedt daarnaast praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens, de slaag-/zakregeling, algemene regels en tips. Mijneindexamen.nl is verder ook geschikt voor leerlingen die de flexibele digitale examens vmbo BB/KB doen. De site is dit jaar aangevuld met informatie over de rekentoets.

https://www.mijneindexamen.nl/splash/

 

Powerpoint ouderinformatieavond van 10 oktober 2018

PP_klas_4_examens 2018_2019

 

Informatieboekje leerlingen centrale examens 2019

examenboekje 2019

 

error: © Van der Meij College