Kwaliteitszorg

Het Van der Meij College stelt zich jaarlijks ontwikkeldoelen en evalueert of deze doelen gehaald zijn. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van enquêtes onder leerlingen, ouders en personeel.

Zoals bij elke school wordt ook het Van der Meij College gecontroleerd door de schoolinspectie.

De resultaten hiervan zijn te zien op de zogenaamde kwaliteitskaart van het ministerie van onderwijs. U kunt voor alle informatie over de kwaliteit van onze vestiging terecht op www.venstersvoorverantwoording.nl.

Top