Leerlingenraad


Leerlingen van leerjaar 3 en 4 kunnen deelnemen in de leerlingenraad. Onder of na lestijd komt de leerlingenraad ongeveer eens in de 6 weken bijeen. De voorzitter is een leerling van het 4e leerjaar. Een andere leerling is notulist.

Andere taken van de leerlingenraadsleden zijn:
-        Aanwezig zijn bij de MR
-        Aanwezig bij de PBS-vergaderingen.

De leerlingenraadsleden bereiden de goede-doelen-dag voor en denken mee over het te kiezen goede doel. Middels een presentatie op de dag van de kerstmaaltijd start te actie voor het gekozen goede doel.
Verdere activiteiten van de leerling raad zijn onder andere: het kerstgala helpen organiseren, het doornemen van het leerling statuut en de leerlingen kunnen zelf zaken inbrengen.

 

Top