Van der Meij College
leerling 1
leerling 2
leerling 3

De Koers

afbeelding

Zoals elke school heeft het Van der Meij College een schoolplan waarin de doelen voor dit schooljaar en de toekomstige jaren zijn verwoord. Het personeel zal deze doelen regelmatig evalueren om te zorgen dat de doelen realistisch zijn en zo nodig bijgesteld worden.

de-koers-2016-2020-van-der-meij-college

error: © Van der Meij College