Van der Meij College
leerling 1
leerling 2
leerling 3

Contact Ouder Groep (COG)

afbeelding

De Contact Ouder Groep op het Van der Meij College

De Contact Ouder Groep functioneert als klankbord voor de directie van de school en de oudergeleding van de BMR. Zij levert een bijdrage aan de verbetering van beleidsmatige en operationele onderwerpen die in het algemeen belang van de leerlingen, ouders en personeelsleden aan de orde komen.

Terugkerende onderwerpen in de Contact Ouder Groep:

  • De implementatie van de visie (Koers)
  • Optimalisering van de communicatie
  • Excursies en werkweken
  • Tevredenheidenquêtes onder leerlingen en personeel
  • Onderwerpen die worden ingebracht vanuit de oudergeleding van de BMR

Daarnaast kunnen ouders zelf onderwerpen inbrengen die gericht zijn op de verbetering van het functioneren van de school als geheel. Op de ouderavond is een vertegenwoordiging van de Contact Ouder Groep aanwezig voor eventuele vragen van toekomstige ouders.

Samenstelling:
Iedere sector wordt in de Contact Ouder Groep vertegenwoordigd. Er is geen sprake van een minimum of maximum aantal leden. Ouders die deelnemen zijn in staat om op hoofdlijnen mee te denken over het onderwijs op het Van der Meij College.

Organisatie:
Een lid van de Contact Ouder Groep is levens lid van de BMR. Hij zal de onderwerpen die in de BMR aan de orde komen in de Contact Ouder Groep bespreken en advies vragen.

De COG komt een week voor de vergadering van de BMr bij elkaar.

Een lid van de Contact Ouder groep is voorzitter en bereidt de bijeenkomst voor met de directeur.

De voorzitter spreekt met de Contact Ouder Groep af wie de notulen maakt.

Frequentie:
De Contact Ouder Groep komt een keer per acht weken bij elkaar.  Tijdens een of twee van deze bijeenkomsten zijn ouders samen met de leerlingen onderdeel van een klankbordgroep voor het personeel. Tijdens deze klankbordgroepbijeenkomst gaan ouders en leerlingen in gesprek met docenten over de uitvoering van de visie en/of bekijken zij lesmateriaal dat de docenten aan het ontwikkelen zijn.

 

error: © Van der Meij College