Van der Meij College
leerling 1
leerling 2
leerling 3

Rekenexamens

De examenresultaten voor rekenen in het VMBO tellen in het schooljaar 2017-2018 niet mee voor het wel of niet behalen van het diploma. Het Van der Meij College blijft zich sterk maken voor jouw rekenvaardigheid, want goed kunnen rekenen is belangrijk voor je toekomst. Het MBO kijkt bij hun instroom ook naar jouw rekenniveau. Voor de overgang naar het MBO is een goede rekenvaardigheid dus wel van belang.

Rekenaars 40% meer kans op succes! Het besluit van de minister heeft geen gevolgen voor onze inspanningen om de rekenvaardigheid van onze leerlingen te verhogen. Een goede rekenvaardigheid is immers belangrijk in elk beroep en om als mens goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Daarvan zijn wij overtuigd. Daarom blijft het Van der Meij College zich inspannen om je rekenvaardigheid te verhogen tijdens je opleiding bij ons op school. Uit onderzoek* blijkt dat iemand die goed kan rekenen 40% (!) meer kans heeft op de arbeidsmarkt dan iemand die niet goed kan rekenen.

Conclusie: Rekenen telt niet mee voor je diploma (v)mbo, maar wel voor je toekomst!

*Bron: Rapport ‘Rekenniveaus op het mbo’ Kohnstam Instituut.

 

Rekenen op het Van der Meij College: Rekenen op het VMBO en Van der Meij College

 

Rekenexamens:

De uitslag van de rekenexamens in maart voor klas 4 wordt 16 april bekend gemaakt. Leerlingen die hieraan hebben deelgenomen kunnen hun cijfer zien via Magister.

Op 4 en 5 juni zijn er rekenexamens voor klas 3. Deelname is voor alle derdejaars leerlingen verplicht.

Op 7 juni is er voor de leerlingen van klas 4 de laatste herkansing van de rekentoets. Deelname hieraan is vrijwillig. Vierdejaars leerlingen kunnen zich hiervoor via Magister inschrijven vanaf 16 april t/m 16 mei.

In dit boekje staat informatie over het rekenexamen:

REKENEN alle niveaus 2018

Het rooster vind je bij Examenroosters.

 

error: © Van der Meij College