Samenwerking op het Van der Meij College


Het Van der Meij College is een vestiging aan de Gravin Jacobastraat 1 waar drie scholen samenwerken om gezamenlijk één top-vmbo te realiseren. De bovenbouw van het vmbo-beroepsgericht wordt voor deze scholen uitgevoerd in één gebouw, op de vestiging Van der Meij College. Het betreft:

  • De Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz (bovenbouw vmbo profiel Zorg & Welzijn), www.ja.nl
  • Het Stedelijk Dalton College Alkmaar (bovenbouw vmbo profiel Horeca, Bakkerij & Recreatie), www.daltonalkmaar.nl
  • De Openbare Scholengemeenschap Willem Blaeu (bovenbouw vmbo profielen Dienstverlening & Producten, Media, Vormgeving & ICT, Produceren, Installeren & Energie), www.willemblaeu.nl.

Het Van der Meij College geeft o.a. vorm aan zijn identiteit door de inhoud van de vakken maatschappijleer en levensbeschouwing samen in één leergebied onder te brengen. Hierin is binnen elke sector levensbeschouwing duidelijk herkenbaar aanwezig.

In de schoolgids van deze drie scholen vindt u het onderbouwprogramma van ons top-vmbo. De schoolgids staat op de website van de drie scholen.

Op basis van de resultaten in de onderbouw vervolgen de leerlingen hun schoolloopbaan op vmbo-basis- of vmbo-kaderniveau op het Van der Meij College. Groot voordeel is dat vanuit de onderbouw de leerlingen kunnen kiezen voor alle profielen!

Leerlingen in de tweede klas vmbo hebben gedurende het eerste halve schooljaar 2 uur praktische profieloriëntatie: een serie lessen op het Van der Meij College om kennis te maken met de verschillende profielen.

Aan het eind van het tweede leerjaar komen de leerlingen vijf keer om kennis te maken met hun nieuwe klasgenoten, de mentor en het gekozen.

Daarnaast is er regelmatig overleg tussen onderbouw en bovenbouw over de doorlopende leerlijn en de doorlopende zorglijn. Zo kan de overgang naar de derde klas probleemloos verlopen.

In de derde en vierde klas vmbo-basis en vmbo-kader vervolgen de leerlingen vanuit de onderbouw hun schoolloopbaan in het door hen gekozen profiel. Dit kan in de praktijk betekenen dat een leerling kiest voor een profiel dat niet wordt aangeboden door de school waar hij staat ingeschreven in de onderbouw. Bijvoorbeeld: een leerling op het Jan Arentsz kiest eind klas twee voor een opleiding in profiel Horeca, Bakkerij & Recreatie, behorend bij het Stedelijk Dalton College Alkmaar. Deze leerling wordt dan vervolgens overgeschreven van het Jan Arentsz naar het Stedelijk Dalton College Alkmaar.

Top