Stage 4e jaars leerlingen

Alle 4e jaars leerlingen gaan twee weken op stage. Als een leerling door ziekte niet op zijn stageplek aanwezig kan zijn, dient hij vóór 9.00 u. ’s ochtends het bedrijf en school hiervan in kennis te stellen. De gemiste dagen/uren moeten worden ingehaald op een later tijdstip. De stage is een verplichte handelingsopdracht en dient derhalve voldoende te worden afgesloten.

Wij wensen alle leerlingen en prettige en leerzame stage toe.
De stage coördinatoren.

Stageboekje 4 jaars leerlingen

Top