Stage 4e jaars leerlingen

Al onze 4e-jaarsleerlingen gaan twee weken op stage om te zien hoe alles wat op school geleerd wordt, in de praktijk werkt. De stage is een verplichte handelingsopdracht en moet daarom met een voldoende worden afgesloten.
 
Als een leerling door ziekte niet op zijn stageplek aanwezig kan zijn, moet hij vóór 9.00 uur ’s ochtends het stagebedrijf en school hierover informeren. De gemiste dagen/uren moeten worden ingehaald op een later tijdstip. 
 
Hieronder kan het stageboekje gedownload worden, alle leerlingen krijgen ook een versie op papier.
 
Wij wensen alle leerlingen een prettige en leerzame stage toe.
 
De stagecoördinatoren

Download hier het stageboekje: Stageboekje 4eklas

 

Top